با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

 حوزه و تخصص نشریه

 نشریه ماشین‌های کشاورزی مقاله‌های برگرفته شده از نتایج تحقیقاتی را که به‌صورت آزمایشگاهی، تحلیل‌های نظری و یا مدل‌سازی (رایانه‌ای، عددی، تجربی) صورت می‌گیرند و در زمینه ماشین‌های مزرعه، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مربوط به فرآوری محصولات کشاورزی، باغی، دامی و شیلات باشند؛ همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و مستقیماً سامانه‌های فنی و مهندسی کشاورزی را مورد توجه قرار می‌دهند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید. مقالاتی که جنبه کاربردی آن‌ها محرز بوده و یا جنبه‌های زیست‌محیطی را به گونه‌ای مورد توجه قرار دهند که به تولید پایدار محصولات کشاورزی، باغی، دامی و شیلات کمک نمایند در رأس توجه هیأت تحریریه این نشریه می‌باشند. برخی از موضوعات اصلی به شرح زیر می‌باشد:

 •  مدیریت ضایعات کشاورزی
 • بیو انرژی
 • نانوتکنولوژی (فیلم‌های بسته‌بندی، بیوکامپوزیت‌ها، سلول‌های خورشید)
 • مهندسی سامانه های کشاورزی (گلخانه، پرورش ماهی، تولید قارچ)
 • ماشین‌های ویژه (دامپروری، صنایع غذایی)
 • طراحی و ساخت
 • مدل‌سازی
 • پردازش تصویر
 • کشاورزی دقیق
 • مکانیزاسیون
 • انرژی
 • تکنولوژی‌های پس از برداشت
 • رابطه ماشین و خاک

 

اهداف و چشم‌انداز

نشریه "ماشین‌های کشاورزی" با هدف ارتقاء سطح علمی خوانندگان در زمینه مبانی نظری و کاربردی ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان می‌نماید. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج تحقیقات متخصصان در زمینه طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین‌های مختلف مزرعه و تجهیزات ثابت زراعی، مکانیزاسیون و مدیریت ماشین در واحدهای زراعی، باغی، دامی و تجهیزات فراوری پس از برداشت چشم انداز روشن و مشخصی را برای محققین به‌منظور تحقق کشاورزی دقیق و مدرن از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید.
اولویت و خط مشی نشریه ماشین‌های کشاورزی به‌صورت زیر مد نظر است:

 • توسعه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید به‌منظور بومی‌سازی و ارتقای ماشین‌ها و تجهیزات مختلف مزرعه و خارج از مزرعه
 • ترویج روش‌های عملی استفاده از انرژی‌های مختلف تجدیدپذیر در بخش کشاورزی
 • ارائه راه‌کارهای عملی به‌منظور ورود به کشاورزی دقیق به محققان، همگام با دیگر جوامع کشاورزی پیشرفته