با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
مدل‌سازی سینتیک جذب رطوبت دانه جو با استفاده از مدل ویسکوالاستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی

معین کمالی؛ سید جلیل رضوی؛ مرتضی صادقی؛ سید مجتبی شفاعی

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 270-280

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28305

چکیده
  در این تحقیق پیش‌بینی مقدار جذب رطوبت سه رقم جو (ریحان03، فجر و MB862) در فرآیند غوطه‌وری با استفاده از مدل ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در سه دمای 10، 20 و 45 درجه سانتی‌گراد و در سه تکرار برای هر نمونه با آب مقطر انجام شد. مقدار جذب رطوبت دانه‌ها با اندازه‌گیری تغییر وزن دانه‌ها محاسبه گردید. از مدل ویسکوالاستیک ...  بیشتر

ارزیابی کارآیی نرم افزار Fluent برای شبیه سازی و ساخت آبپاش دبی متغیر به منظور استفاده در یک سیستم آبیاری خودکار

هانیه روشن؛ سید جلیل رضوی؛ مهدی قیصری

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 176-183

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.28406

چکیده
  بحران کم آبی از چالش‌های جهان امروز است که برای حل آن کشور های مختلف باید منابع آب خود را به بهترین نحو مدیریت کنند. اساس کشاورزی دقیق بر مبنای کاربرد نهاده ها به صورت خاص مکانی است، تا بتوان متناسب با نیاز موجود و شرایط خاک و گیاه نهاده ها را مصرف نمود. آب از جمله این نهاده‌هاست که استفاده بهینه از آن بر اساس راهبرد آبیاری نرخ متغییر ...  بیشتر