با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم

سعید زارعی؛ مهدی کسرایی؛ محمد امین نعمت اللهی

دوره 10، شماره 2 ، 1399، ، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.76707

چکیده
  آب مغناطیسی، روشی نو در افزایش بهره‌وری آب به‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص‌های رشد و جوانه‌زنی پنج رقم گندم و تعیین بهترین رقم گندم از نظر شاخص‌های رشد بود. برای اعمال میدان مغناطیسی از دستگاهی استفاده شد که در آن، آب در میدان مغناطیسی قرار گرفت. آزمایش تعیین شاخص رشد و جوانه‌زنی به‌ترتیب در گلخانه و ...  بیشتر

پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای

محمدعلی رستمی؛ محمد حسین رئوفت؛ عبدالعباس جعفری؛ محمد لغوی؛ مهدی کسرایی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34822

چکیده
  دردست داشتن اطلاعات مربوط به شدت خاک ورزی و پوشش بقایای گیاهی در سطح خاک در اعمال سیاست گذاری های مربوط به ترویج کشاورزی، طراحی و تولید ابزار خاک ورزی و ارتقای روش های مدیریتی و نظارتی سودمند است. روش های مرسوم برای تخمین درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاکورزی مانند روش توزین بقایا، خط مورب و مقایسه تصاویر، خسته کننده و وقت گیر بوده و ...  بیشتر

تعیین حدود بهینه تنظیم دماغه کمباین برداشت غلات به منظور کاهش ریزش دانه در برداشت کلزا با استفاده از دستگاه شبیه سازی شده دماغه

مجید سلیمانی؛ مهدی کسرایی

دوره 2، شماره 2 ، 1391

https://doi.org/10.22067/jam.v2i2.15094

چکیده
  در دهه های اخیر، کلزا به عنوان مهم ترین دانه روغنی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. عمده ترین مشکل زراعت کلزا در مرحله برداشت و به‌دلیل حساس بودن غلاف های آن به ضربه و ارتعاش است. دماغه3 کمباین، به ویژه هنگامی که به خوبی تنظیم نشده باشد، به محصول ضربه خواهد زد و مقدار قابل توجهی از دانه ها بر روی زمین می ریزند. ضایعات محصول کلزا هنگام برداشت ...  بیشتر