با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
پیاده‌سازی سامانه ماشین بویایی به‌منظور تشخیص تقلب در روغن حیوانی گاوی

فردین ایاری؛ اسماعیل میرزائی قلعه؛ حکمت ربانی؛ کبری حیدربیگی

دوره 10، شماره 2 ، 1399، ، صفحه 129-139

https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.67524

چکیده
  تقلب در محصولات لبنی نه تنها تهدیدی جدی برای سلامت انسان است بلکه زیان‌های اقتصادی متعددی را نیز به دنبال دارد. ازجمله تقلب‌های رایج در روغن حیوانی گاوی، ترکیب کردن آن با روغن نباتی و روغن دنبه است. در این پژوهش، یک سامانه‌ی ماشین بویایی بر پایه هشت حسگر نیمه‌هادی اکسـید فلـزی ساخته شد و قابلیت آن در تشخیص مقادیر مختلف ترکیب روغن ...  بیشتر