با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و انتگراسیون فرآیند تولید بیودیزل از روغن‌های گیاهی با استفاده از واکنش ترانس‌استریفیکاسیون

فرزین عباسپور اقدم؛ حمیدرضا کیانی منش؛ داریوش عربیان؛ رسول خلیل زاده

دوره 8، شماره 1 ، 1397، ، صفحه 223-234

https://doi.org/10.22067/jam.v8i1.34257

چکیده
  قیمت بالای نفت خام، کاهش منابع فسیلی و افزایش آلودگی هوا موجب شده است که استفاده از سوخت‌های پاک مانند بیودیزل در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گیرد. اما این سوخت به دلیل هزینه زیاد، هنوز صنعتی نشده و در مرحله تحقیقات باقی‌مانده است. در این تحقیق جهت کاهش هزینه تولید بیودیزل، به طراحی بهینه این فرآیند با استفاده از روغن گیاهی و نرم‌افزار ...  بیشتر