با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی اقتصادی روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان

حدیث نعمت پور ملک آباد؛ محمد جواد شیخ داودی؛ عیسی حزباوی؛ افشین مرزبان

دوره 11، شماره 1 ، 1400، ، صفحه 111-122

https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.76542

چکیده
  از آنجا که آلودگی روغن هیدرولیک اثرات زیان‌بار خود را در درازمدت نمایان می‌سازد اغلب مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد یا آن‌که علت توقفات پی در پی و خرابی سیستم به عوامل دیگری نسبت داده می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از به‌وجود آمدن چنین مشکلاتی دو استراتژی زیر ارائه شده است: با روش تعویض تمامی روغن از سیستم تخلیه و روغن نو جایگزین گردد ...  بیشتر

بهینه‌سازی عملیات پالایش آفلاین روغن هیدرولیک دروگر نیشکر

حدیث نعمت پور ملک آباد؛ محمد جواد شیخ داودی؛ عیسی حزباوی؛ افشین مرزبان

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.75912

چکیده
  روش سطح پاسخ (RSM)، مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری و ریاضی برای طراحی آزمایش‌ها، مدل‌سازی، بهبود دادن و بهینه‌سازی فرآیندها می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر مدل‌سازی و بهینه‌سازی عملیات پالایش آفلاین روغن هیدرولیک دروگر نیشکر به روش RSM بود. بدین‌منظور، اثرات متغیرهای مستقل ساعات کارکرد (250، 500 و 750 ساعت)، مش فیلتر مکشی دوقلو (7، 9 و 11 میکرون) ...  بیشتر