با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اندازه‌گیری برخی از خصوصیات مکانیکی و شبیه‌سازی خزش ساقه نی با استفاده از مدل برگر

مهدا پورابوالقاسم؛ احمد غضنفری مقدم؛ فاطمه مظفری غربا

دوره 11، شماره 2 ، 1400، ، صفحه 385-397

https://doi.org/10.22067/jam.v11i2.80688

چکیده
  ساقه نی به‌دلیل سبک و قوی بودن، از دیرباز در امور صنعتی و ساختمانی مورد استفاده بوده است و اخیراً، با توجه به گرایش به مصالح ساختمانی سبز، این محصول از دیدگاه علمی نیز مورد توجه صاحبان صنایع و پژوهشگران زیست‌محیطی قرار گرفته است. در این پژوهش به‌منظور استفاده بهتر و کاربردی‌تر از نی، خصوصیات مکانیکی و خزشی ساقه نی تحت تأثیر رطوبت ...  بیشتر