با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی

محمد مزیدی؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ محمدحسین آق خانی

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 166-175

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34816

چکیده
  اتوماسیون تراکتورها به دلیل کاربرد وسیع این وسیله در عملیات‏های مختلف کشاورزی، عمرانی و صنعتی، مورد توجه جدی محققین قرار گرفته است. در این تحقیق یک سامانه هدایت از راه دور برای تراکتور طراحی و ساخته شده است تا کاربر بتواند به دور از شرایط سخت و پرتنش کابین تراکتور عملیات هدایت تراکتور را اجرا کند. از یک دوربین مدار بسته و یک موتور ...  بیشتر