با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی امکان جداکردن ناخالصی‌ها از کلاله‌ی زعفران با استفاده از یک جداکننده‌ی الکترواستاتیک

حمید مرتضی پور؛ سهیلا مشیری راد؛ منصوره اخباری

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 44-51

https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.24900

چکیده
  در تحقیق حاضر یک جدا کننده ی الکترواستاتیک آزمایشگاهی ساخته و توانایی آن در جداسازی ناخالصی های همراه با کلاله ی زعفران بررسی گردید. جدا کننده ی ساخته شده، شامل یک نوار نایلونی بود که در اثر مالش بر روی یک پارچه ی پشمی باردار می شد. نوار باردار شده در ادامه از مقابل سینی محتوی کلاله و مواد زاید عبور می کرد. از آنجا که خواص الکترواساتیک ...  بیشتر