با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. تشخیص زودهنگام بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار با استفاده از طیف‌سنجی مرئی- مادون قرمز و نزدیک و روش‌های کاهش ابعاد

نیکروز باقری؛ حسنی محمدی منور

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v10i1.71911

چکیده
  بیماری آتشک یکی از مخرّب‌ترین بیماری باکتریایی درختان میوه دانه‌داردر سراسر جهان است. در سال‌های اخیر، طیف‌سنجی به‌عنوان یک روش دقیق و زمان واقعی برای تشخیص بیماری‌های گیاهی شناخته شده است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش تشخیص بیماری آتشک درختان گلابی در مراحل اولیه آلودگی با استفاده از طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک است. برای ...  بیشتر