با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی اثر میدان الکترواستاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته

محمدحسین آق خانی؛ جلال برادران مطیع

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 126-138

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.28530

چکیده
  جداسازی و درجه‌بندی محصولات کشاورزی در فرآیند تولید تا عرضه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. جداسازی می‌تواند براساس مشخصات فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، اپتیکی و غیره انجام شود. لازمه هرگونه طراحی سیستم‌های جدید مطالعه کافی روی مشخصات و رفتار محصولات کشاورزی است. در این مقاله با فرض تأثیرپذیری ضریب اصطکاک دینامیکی از بار الکتریکی ...  بیشتر