با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اولویت بندی کشت محصولات استراتژیک زراعی استان البرز با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

محمد شریفی؛ اسداله اکرم؛ شاهین رفیعی؛ مجید سبزه پرور

دوره 4، شماره 1 ، 1393، ، صفحه 116-124

https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33174

چکیده
  استان البرز با وسعتی حدود 7/5121 کیلومترمربع معادل 31/0 درصد مساحت کل کشور است. کل اراضی قابل کشت استان 48954 هکتار می‌باشد. آب، زمین و سرمایه مهم‌ترین عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می‌شوند. لازم است با شناخت از باورهای ذهنی کشاورزان منطقه، معیارهای تصمیم‌گیری و انگیزه‌های اقتصادی آنان، اولویت کشت محصولات به‏ گونه‌ای تنظیم شود که ضمن ...  بیشتر