با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای

حسین میرزائی مقدم؛ احمد رجایی

دوره 11، شماره 1 ، 1400، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.84882

چکیده
  روغن هسته انار (PSO) منبع شناخته شده‌ای از ترکیبات با ارزش است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای غنی شده با روغن هسته انار درون‌پوشانی شده در نانوژل‌های کیتوزان (CS)-کاپریک اسید (CA) حاوی اسانس آویشن (TEO) است. بدین منظور، در ابتدا نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید، با ایجاد پیوند آمید بین کیتوزان ...  بیشتر