با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

مهدی شعبان زاده؛ رضا اسفنجاری کناری؛ اعظم رضائی

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 524-536

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.37724

چکیده
  در حالی‌که جمعیت جهان در حال افزایش است، تولیدات کشاورزی همچنان بر پایه ی استفاده از منابع محدود و تجدید‌ناپذیر می باشند. علاوه بر بحث کمیابی، بهره برداری پیوسته و بدون وقفه از نهاده ها در درازمدت، سبب گسترش آلودگی، افت حاصلخیزی خاک و در نهایت سبب کاهش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی می گردد. با این رویکرد در مطالعه حاضر میزان مصرف انرژی ...  بیشتر

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

محمد قاسمی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین آق خانی

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 314-323

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34825

چکیده
  ارزیابی خواص مکانیکی و الکتریکی محصولات کشاورزی نقش مهمی در طراحی تجهیزات و بهینه کردن عملیات پس از برداشت دارند. در میان محصولات کشاورزی، گوجه فرنگی و فرآورده های آن یکی از مهم‌ترین تولیدات صنایع تبدیلی در جهان می‌باشد و روز به روز بر اهمیت اقتصادی آن افزوده می‌شود. با توجه به اهمیت کیفیت و مصارف گوناگون گوجه فرنگی پس از برداشت، ...  بیشتر