با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدیریت ضایعات کشاورزی
مقایسه و بررسی میزان تانن پوست سیب زمینی با چهار حلال مختلف

فاطمه مرتضوی؛ رسول خدابخشیان؛ مرضیه معین فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.80710.1147

چکیده
  گروهی از ترکیب‌های فنلی به نام تانن‌ها به لحاظ فعالیت بیولوژیکی و واکنش‌پذیری شیمیایی، قابل تشخیص هستند که در صنایع چرم‌سازی، چسب‌سازی، رنگ‌سازی، داروسازی و سایر صنایع کاربرد دارند. روش‌های استخراج این ترکیب‌ها بسیار متنوع هستند و استخراج با حلال‌های استون، اتانول، متانول و آب بیش‌ترین آزمایش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. ...  بیشتر