با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گـروه مهندسـی مکانیـک بیوسیستم کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

3 گـروه مهندسـی مکانیـک بیوسیستم کشاورزی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

ایجاد بستر مناسب و بذرکاری دستی بذرهای سبزیجات کوچک در سینی‌های کاشت نشاء، فرآیندی زمان بر و مستلزم نیروی انسانی بالاست و موجب محدود شدن ظرفیت تولید کشت سبزیجات در گلخانه‌ها می‌شود، در شرایط ایران، کشاورزان از بذرکارهای ظرفیت بالا خارجی به‌دلیل قیمت بالا استفاده نمی‌کنند، هدف از این پژوهش طراحی و ساخت یک ربات بذرکار دقیق برای سینی‌های کاشت می‌باشد، براساس پارامترهای طراحی شده در آزمایشگاه، یک نمونه اولیه از یک بذرکار بادی توسط نرم افزار طراحی SolidWorks شبیه‌سازی و برای کاشت بذر گوجه‌فرنگی ارزیابی گردید، مشاهدات نشان می‌دهد این ربات بذرکار می‌تواند در یک ردیف از سلول‌ها در یک سینی، شیار ایجاد کرده و در اندک زمانی؛ یک بذر را در آن شیار جا دهد، این بذرکار در فشار مکش 89/3 و 42/3 بار و قطر سوراخ‌های 47/0 و 49/0 میلی‌متر مورد ارزیابی قرار گرفت، بسته به اندازه سینی‌ها، ظرفیت نامی این بذرکار بین 17000 تا 35000 سلول در ساعت می‌باشد، قیمت تمام‌شده بذرکار با ظرفیت نامی 17000 سلول در ساعت با استفاده از نمونه اولیه این دستگاه بذرکار، حدود 30 درصد از هزینه محاسبه شده در بذرکاری به روش دستی است، دقت سامانه طراحی شده به‌طور میانگین 88 درصد بوده و ظرفیت نامی کشت سامانه، 170 سینی در هر ساعت اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Ashkvary, M. 2008. Review of international trade of processed tomato products in the world and Iran position in this market. The first Conference of Production and processed Technology Tomato. Mashhad. (In Farsi).
2. Anonymous. 2009. Crop Statistics. Available from: http://dbagri.maj.ir/zrt/yearrep.asp.p:144&-9900. Accessed 15 September 2009. (In Farsi).
3. Peyvast, Gh., and A. Tafazzoli, 1999. Vegetable Farming. Guilan University press. (In Farsi).
4. Margolin, A., V. Bakshev, and S. R. Verma, 1986. Development of semi automatic transplanter. Acta- Horticultura. 187, 158.
5. Chen, J. M., C. C. Yu, J. H. Lei, J. M. Yu, and C. F. Chang. 1993. A multipurpose vacuum seed planter for vegetable crops plantings. Journal of Agriculture and Forestry 42 (1): 1-18.
6. Hanacek, W. A., and P. Bickel. 1984. Singulating Seeder for High Density Plug Trays. United States Patent. Patent No. 4,466,554.
7. Kim, D. E., Y. S. Chang, S. H. Kim, and G. I. Lee. 2003. Development of vacuum nozzle seeder for cucuribitaceous seeds (I)-design factors for vacuum seeding large sized seeds. Journal of the Korean Society for Agricultural Machinery 28 (6): 525-530.
8. Zigmanov, P. 1997. Efficiency of Machine Sowing of Vegetable Seed into Containers. Novi Sad, Yugoslavia.
CAPTCHA Image