با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

با رشد روزافزون کاربرد سامانه‏‌های مکان‌‏یابی در عملیات کشاورزی دقیق، آگاهی از دقت و صحت گیرنده‌‏های مورد استفاده در این عملیات بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه دقت مکان‏‌یابی سه مدل مختلف از گیرنده‌های مکان‏‌یابی متداول در کشاورزی دقیق، شامل مدل‌های eTrex_VISTA، MAP_60_csx و MAP_78s در شرایط مختلف انجام شده است. برای مقایسه گیرنده‌ها 9 ایستگاه ثبت داده در منطقه‏‌ای به ابعاد 20 در 20 متر با نقشه‌برداری دقیق به‌وسیله دوربین تئودولیت و قطب نمای دقیق به‌صورت شبکه‏‌های منظم مشخص شد. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت آزمون فاکتوریل برای بررسی سه عامل هرکدام در سه سطح شامل، شرایط جوی مختلف داده‏‌برداری (آسمان صاف، نیمه ابری و ابری)، ساعت‌های مختلف (9 صبح، 12 ظهر و 16 عصر) و سه مدل گیرنده مکان‏‌یاب هرکدام در نه تکرار (ایستگاه) انجام و نتایج در نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. بررسی نتایج به‌دست آمده برای هر گیرنده نشان داد، میانگین خطای گیرندهGPS مدل MAP_78s، (cm)91، مدل MAP_60_csx، (m)2/64 و مدل eTrex_VISTA، (m)4/7 می‏باشد. هم‌چنین در مقایسه تأثیر شرایط جوی و ساعات مختلف در دقت گیرنده‏‌های GPS اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. بنابراین از گیرنده GPS مدل MAP_78s می‌توان برای عملیات کشاورزی دقیق در محدوده دقت 1 تا 3 متر، در عملیاتی نظیر پایش محصول و نمونه‌برداری از خاک و از گیرنده‌‏های دیگر شامل MAP_60_csx و eTrex_VISTA در عملیاتی که نیاز به دقتی در محدوده 3 تا 5 متر دارند، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

1. Abidine, A. Z., B. C. Heidman, S. K. Upadhyaya, and D. J. Hills. 2004. Auto guidance system operated at high speed causes almost no tomato damage. California Agriculture 58: 44-47.
2. Aassi, M. R. 2007. General Surveying. Sharif University. Tehran. (In Farsi).
3. Arslan, S., and T. S. Colvin. 2002. An evaluation of the response of yield monitors and combines to varying yields. Precision Agriculture 3: 107-122.
4. Goudarzi mehr, S., and H. R. Matin far. 2010. Remote sensing technology and its capabilities in precision agriculture. Second National Conference on Agriculture and Sustainable Development (Opportunities and challenges). Islamic Azad University of Shiraz. (In Farsi).
5. Jose, R., M. Rodriguez, A. Flor, E. Sanz, and A. Gavela. 2006. Comparison of GPS receiver accuracy and precision in forest environments: Practical recommendations regarding methods and receiver selection. 23rd FIG Conference, Munich, Germany.
6. Keicher, R., and H. Seufert. 2000. Automatic guidance for agricultural vehicles in Europe. Computers and Electronics in Agriculture 25: 169-194.
7. Kindra, S., T. Windholz, and K. Weber. 2006 .Comparing GPS Receivers: A Field Study. URISA Journal 18: 21-26.
8. Nationa Cartographic Center. 2013. Hoda National System. Available from: http://hodasystem.net/? page_id=131.
9. Perez, M., J. Ruiz, J. Carballio, and J. Agura. 2011. Assessing of correction signal for assisted guidance systems in agricultural vehicles. Precision Agriculture 12: 639-652.
10. Garmin Ltd. 2010. Garmin GPS MAP78 series owner’s manual. Garmin international Inc.
CAPTCHA Image