با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در عملیات انتقال محصول نیشکر تأخیرات به‌وجود آمده در این فرآیند می‌باشد. این تأخیرات می‌تواند اثرات مخربی بر افت کمی و کیفی محصول داشته باشد. مدیریت این تأخیرات با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک و حذف فاکتورهای ریسک‌پذیر می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری فرآیند انتقال محصول نیشکر به کارخانه از طریق حداقل‌سازی مدت زمان بین برداشت نیشکر و آغاز مرحله فرآوری باشد. در این پژوهش پس از بررسی عوامل تأخیر شامل خرابی کارخانه، خرابی تراکتورهای در صف، تصادف و واژگونی آن‌ها و تغییر شیفت با استفاده از روش FMEA-ANP مشخص گردید که خرابی کارخانه مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل تأخیر در عملیات انتقال نیشکر به کارخانه می‌باشد. سپس به بررسی دقیق علت‌های خرابی کارخانه پرداخته شد. با استفاده از نظرات کارشناسان خبره مشخص گردید که به‌ترتیب خرابی آسیاب کارخانه و پس از آن نوارنقاله‌ها مهم‌ترین علل تأخیر می‌باشد. از بین نوارنقاله‌ها نیز بیشترین خرابی مربوط به نقاله ورودی به آسیاب اول بود. بنابراین با پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در کارخانه و به‌خصوص در بخش آسیاب می‌توان انتظار داشت که تا حد قابل‌توجهی بتوان از توقفات احتمالی پیشگیری کرد. علاوه بر این، تلاش جهت تطابق ظرفیت برداشت نیشکر و ظرفیت تحویل کارخانه می‌تواند در کاهش زمان بین برداشت نیشکر و آغاز مرحله فرآوری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

1. Bigdeli, Z., and N. Yousef Aghli. 2005. Investigating the motivations of the goals and database used by the experts of the Sugar Cane Development Company and the related industries of Khuzestan province and investigation of their problems for accessing their required information. Journal of Education 12 (2): 91-112.
2. Bayazit, O. 2006. Use of analytic network process in vendor selection decisions. Benchmarking: An International Journal.
3. Dori, B., H. Moazez, and H. Salami. 2011. Risk Analysis: A Combined Approach Using Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) and Analytical Network Process (ANP). Management Research in Iran 14 (4): 107-136. (In Farsi).
4. Jafari Eskandari, M., and L. Alibeigi. 2016. To Provide Risk Analysis Approach of Knowledge-based Firm Project by means of ANP-RFMEA Technique. Technology Development Journal 48: 29-37.
5. Jafarnejad, A. 2015. Modern operations and production management (Concepts, systems, models and supply chains). University of Tehran press. 4th edition. 726 pp. (In Farsi).
6. Lamsal, K. 2014. Sugarcane harvest logistics. PhD (Doctor of Philosophy) the University of Iowa. http://ir.uiowa.edu/etd/1349.
7. Minaeimoghadam, M., P. Shishebor, E. Soleimannejadian, and A. Askarianzadeh. 2009. Biology of Sugarcane Whitefly, Neomaskellia and ropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) on Four Sugarcane Cultivars Under Laboratory Conditions. Journal of Plant Protection 32 (1): 49-56. (In Farsi).
8. Monjezi, N., M. J. Sheikhdavoodi, H. Zaki Dizaji, A. Marzban, and M. Shomeili. 2017. Identifying and Prioritizing the Effective Parameters on Lack of Timeliness of Operations of Sugarcane Production using Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Agricultural Machinery 7 (2): 514-526. (In Farsi).
9. Mottaghi, H. 2016. Production and operations management. Avaye Shervin press. 548 pp. (In Farsi).
10. Namdari, M., Sh. Rafiee, and A. Jafari. 2011. Using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for Performing Good Ploughing with mouldboard. Journal of Agricultural Machinery 1 (1): 17-24. (In Farsi).
11. Saaty, T. L. 1999. Fundamentals of the analytic network process. ISAHP.
12. Slamet, A. S., A. Nakayasu, R. Astuti, and N. M. Rachman. 2017. Risk Assessment of Papaya Supply Chain: An Indonesian Case Study. International Business Management 100 (2): 508-521.
CAPTCHA Image