با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

با وجود توسعه مکانیزاسیون دامداری‌های گاو شیری، هنوز هم فعالیت‌های شیردوشی همراه با فشارهای کاری سنگین می‌باشد که باعث بروز فشارهای فیزیولوژیکی روی نیروی کار می‌شود. در این مطالعه نقش نیروی گرانش در ارتباط بین حمل بار و فشارهای فیزیولوژیکی در وظایف کاری دو سیستم عمده شیردوشی گاو شیری شامل شیردوشی در جایگاه‌های استانشیون و سالن‌های تاندم مورد بررسی قرار گرفت. این دو روش به طور مشابه شامل سه وظیفه کاری شستن پستان‌های گاو، وصل کردن خرچنگی شیردوش و جداکردن آن بود. انرژی مصرفی انسانی برآورد شد و راستای حمل بار در مقایسه با نیروی گرانش مورد ملاحظه قرار گرفت. بیست و چهار کارگر در این مطالعه شرکت کردند. بالاترین ضربان قلب (107 ضربه بر دقیقه) و بالاترین میزان مصرف انرژی انسانی (5/33 کیلوژول بر دقیقه) برای وظیفه کاری وصل کردن خرچنگی شیردوش در روش شیردوشی در سالن‌های تاندم گزارش شد.در کل، این روش در مقایسه با روش شیردوشی استانشیون باعث اعمال فشارهای فیزیولوژیکی بالاتری شد و نسبت بالاتری از حمل بارهایی که در این روش استفاده شد در خلاف جهت گرانش بود. با توسعه مکانیزاسیون دامداری‌های گاو شیری از ایستگاه‌های استانشیون به سمت سالن‌های تاندم، کارگران شیردوشی به سمت اعمال نیروهای بیشتری در خلاف جهت نیروی گرانشی سوق داده می‌شوند که این باعث بالا رفتن فشارهای فیزیولوژی وارد بر کارگر می‌شود. در توسعه مکانیزاسیون دامداری‌های گاو شیری نه تنها می‌بایست بهبود سرعت کار و عملکرد را مد نظر قرار داد بلکه باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که باعث کمتر شدن استفاده از توان فیزیکی نیروی کار شود.

کلیدواژه‌ها