با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان (اصفهان)

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر، واحد اصفهان (خوراسگان)،

چکیده

ایران با تولید سالانه 7/1 میلیون تن خیار، چهارمین تولید کننده این محصول در سطح دنیاست، از سوی دیگر وجود بذر مناسب یکی از مهمترین عوامل در افزایش تولید خیار است. در این پژوهش به درخواست یکی از شرکتهای تولید بذر، دستگاهی برای استخراج بذر از محصول خیار بذری طراحی و ساخته شد و کارایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. اجزاء کاری دستگاه دو مارپیچ چپ‌گرد و راست‌گرد هستند که در هنگام چرخش باعث خارج شدن پیوسته بذرها از داخل محصول خیار بذری می‌شوند. توان دورانی مارپیچها توسط یک موتور الکتریکی با قدرت یک اسب بخار تأمین شد و به کمک سیستم انتقال توان پولی و تسمه‌ای به محور مارپیچها منتقل گردید. برای راه‌اندازی و توقف آرام موتور و امکانپذیر شدن تغییر سرعت آن، موتور الکتریکی به یک راه انداز الکترونیکی مجهز شد. برای ارزیابی دستگاه، ظرفیت و نرخ استخراج بذر توسط ماشین با پارامترهای مشابه در روش دستی مقایسه شد و مقدار محصول در نقطه سر به سر اقتصادی تعیین گردید. برمبنای نتایج به دست آمده به کارگیری دستگاه با ظرفیت کامل باعث کاهش 15 نفری در تعداد کارگران مورد نیاز برای استخراج بذر به روش دستی می‌شود. همچنین وزن محصول در نقطه سر به سر اقتصادی برابر با 7/7 تن برآورد شد که از نظر زمانی با به‌کار بردن دستگاه به طور مداوم به مدت 3/25 ساعت حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image