با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم،دانشکده کشاورزی سنقر، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

روغن‌های جامد نباتی یا روغن‌هایی مثل پالم دارای اسید چرب اشباع بالا هستند، چنین روغن‌هایی می‌توانند باعث بالا رفتن چربی خون، افزایش کلسترول بدن و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد عروق شوند. در این پژوهش از یک سامانه‌ به منظور تشخیص میزان پالم در روغن ذرت استفاده شده که شامل ده حسگرنیمه هادی اکسید فلزی بود. ویژگی‌های استخراج شده از سیگنال‌های بدست‌آمده از بینی‌الکتریکی با روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی، شبکه‌ی عصبی مصنوعی، انفیس و سطح پاسخ پردازش شدند. نمونه‌های مورد آزمایش شامل روغن ذرت خالص، روغن ذرت دارای 25 درصد پالم، روغن ذرت 50 درصد و روغن ذرت 75 درصد است. براساس نتایج بدست‌آمده دقت طبقه بندی در روش های PCA، ANN، ANFIS وRSM به ترتیب برابر 87 ، 9/71، 8/93 و 9/96 درصد است و باتوجه به این نتایج روش سطح پاسخ روشی مناسب تری برای تشخیص درصد پالم در روغن ذرت می‌باشد. با مدل ارائه شده می توان میزان روغن پالم بیش از حد مجاز استفاده شده را تشخیص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image