با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم ، جهرم، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر استفاده از سوخت­‌های گاز طبیعی فشرده و گاز نفتی مایع بر مشخصه­‌های عملکردی و احتراقی یک موتور دیزل تک سیلندر، چهار زمانه، آب خنک با مکش طبیعی و به­‌صورت مختلط­‌‌سوز مطالعه شد. هدف اصلی در این پژوهش تعیین شاخص­‌های عملکردی و مشخصه­‌های احتراقی موتور در محدوده عملکرد گاورنر و در سرعت­‌ها و دماهای مختلف مایع خنک­‌کننده موتور بوده است. آزمایش‌­ها در شرایط پایدار برای حالت­‌های کارکرد موتور با سوخت گازوییل خالص و مختلط­‌‌سوز گازوییل-گاز و در سرعت­‌ها و دماهای مختلف مایع خنک­‌کننده موتور به­‌صورت آزمایش­‌های فاکتوریل در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام و مشخصه­‌های عملکردی موتور اندازه­‌گیری شد. نتایج آزمایش موتور نشان داد که گشتاور، توان ترمزی و فشار مؤثر متوسط ترمزی در حالت مختلط‌­سوز گازوییل-CNG نسبت به حالت سوخت گازوییل خالص در تمامی سرعت­‌ها و در حالت مختلط‌‌‌ ­سوز گازوییل-LPG در سرعت­‌های پایین موتور افزایش معنی­‌داری یافتند. مصرف سوخت و انرژی ویژه ترمزی نیز با افزایش دمای مایع خنک­‌کننده در سرعت‌­های پایین موتور و همچنین کارکرد موتور به­‌صورت مختلط­‌ سوز کاهش معنی­‌داری را نشان دادند. همچنین با افزایش دمای مایع خنک­ کننده و کارکرد موتور با حالت مختلط­ سوز بازده حرارتی ترمزی و بازده حجمی به ترتیب افزایش و کاهش معنی­ داری را نشان دادند. به­ طورکلی، نتیجه­ گیری شد که استفاده از موتور به­ صورت مختلط­ سوز گازوییل-CNG و دمای مایع خنک­ کننده 60 درجه سلسیوس در تمامی سرعت­ ها بهترین نتیجه را روی مشخصه­ های عملکردی و احتراقی موتور دارد.

کلیدواژه‌ها