با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

استفاده از سامانه­های آب­شیرین­کن خورشیدی یک راهکار مناسب، با صرفه اقتصادی برای تولید آب شرب از منابع آب شور است. هدف از انجام این تحقیق افزایش عملکرد آب­شیرین­کن خورشیدی با استفاده از سامانه ذخیره­ساز گرمای نهان انرژی خورشیدی و سامانه ردیاب پنلی است. با توجه به اینکه به دلیل نوسانات شدت تابش خورشیدی هدر رفت حرارتی از جمع کننده خورشیدی افزایش می­یابد، استفاده از مواد تغییرفازدهنده راه حل مناسبی برای ذخیره­سازی انرژی در ساعات اوج و آزاد نمودن در زملن کاهش و یا نبود شدت تابش خورشیدی است. به این منظور ماده تغییر فاز دهنده به صورت لوله­ی مارپیچ 6 میلی­متری با گام­ 7 سانتی­متر درون لوله کانونی قرار گرفت. جهت ارزیابی عملکرد حرارتی سه دبی جریان برای سیال کاری 9/1، 1/3 و2/4 لیتر بر دقیقه (با مواد تغییر فاز دهنده) و حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده در چهار روز متوالی از ساعت 10:00 تا 14:00 در نظر گرفته شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که سامانه آب­شیرین­کن خورشیدی مجهز به مواد تغییر فاز دهنده بیشترین راندمان حرارتی را در دبی2/4 لیتر بر دقیقه و کمترین آن با دبی 9/1 لیتر بر دقیقه بوده است. نتایج نشان داد استفاده از مواد تغییر فاز دهنده باعث بهبود راندمان حرارتی به میزان 05/3 درصد می­گردد. آب شیرین تولیدی در مدت زمان 4 ساعت، 722/0 لیتر بر متربع مربع در چهار ساعت بود و به طور قابل ملاحظه­ای باعث کاهش سختی موجود در آب شرب شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image