با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی در اثر بارهای دینامیکی و سایر آسیب های مکانیکی که از طرف اجزاء متحرک ماشین­ ها هنگام برداشت، حمل و نقل، انبار کردن و بسته بندی به آن ­ها وارد می­ شود از بین می­ روند یا دچار افت کیفیت می ­شوند. این در حالی است که تاکنون بیشتر تحقیق­ های انجام شده برای تجزیه و تحلیل عملیات­ های مذکور با آزمون­ های عملی همراه بوده است و نتایج آن فقط در شرایط خاص می­ تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه شناسایی فرکانس ­های طبیعی و مودهای ارتعاشی در میوه پرتقال رقم تامسون با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود می­ باشد. به منظور شبیه ­سازی رفتار دینامیکی میوه پرتقال از آزمون پاندول به وسیله حسگرهای نیروسنج و شتاب­ سنج سه محوره در دو راستای قطبی و استوایی به میوه پرتقال ضربه وارد شد. مدل هندسی سه بعدی میوه پرتقال در نرم افزار انسیس ترسیم شد و با استفاده از روش­ های آزمایشگاهی مشخص، خواص فیزیکی و مکانیکی پوست و گوشت میوه پرتقال تعیین گردید. پس از مرحله شبکه ­بندی و اعمال شرایط مرزی، 20 مود اول و فرکانس ­های طبیعی متناظر با آن به ­دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فرکانس ­های طبیعی میوه پرتقال در محدوده 0 تا Hz 41/248 می­ باشد. از نتایج این تحقیق می ­توان در طراحی ماشین­ های برداشت و بهینه ­سازی مکانیزم ­های پس از برداشت و حمل و نقل به منظور کاهش ضایعات استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image