با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله مروری لاتین

نویسندگان

1 گروه مهندسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان،

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا مستقیماً از غلات تأمین می شود و نزدیک به 70 درصد از سطح زیرکشت جهان که یک میلیارد هکتار است را غلات اشغال می کنند. بنابراین یافتن روش های غیر مخرب برای افزایش کیفیت بذر در کشاورزی و صنعت باید توسعه یابد. پلاسمای سرد روشی جدید و کارآمد در بخش کشاورزی و غذایی است که می‌توان از آن برای غیرفعال کردن میکروارگانیسم‌های سطحی و تحریک بذر استفاده کرد. این بررسی خلاصه‌ای از اثربخشی درمان با پلاسمای سرد بر ویژگی‌های چهار گیاه مهم غلات: گندم، برنج، ذرت و جو را ارائه می‌کند. تمرکز بر روی اثرات این تیمار بر روی جوانه زنی بذر، تغییرات خواص سطحی و جذب آب بذر، پارامترهای رشد ریشه، طول ساقه و نهال، پارامترهای زیست توده و فعالیت های متابولیکی است. با بررسی تحقیقات انجام شده توسط محققان مشاهده می شود که بذر غلات تیمار شده با پلاسمای سرد دارای قدرت جوانه زنی، جذب آب، طول ساقه و اندام هوایی، راندمان رشد، وزن اندام هوایی و ریشه و فعالیت متابولیکی بهتری بودند. این بررسی می‌تواند روندهای بالقوه امیدوارکننده‌ای را در استفاده از پلاسما به عنوان روشی برای کاهش شیوع بیماری‌های مضر گیاهی که از طریق بذر منتقل می‌شود و خواب دانه‌های سخت را کاهش دهد، ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image