با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر

عاطفه دمیرچی؛ محمدحسین آق خانی؛ مهدی خجسته پور؛ جلال برادران مطیع

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 251-260

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28461

چکیده
  مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی در کنار مسائل فنی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را وادار کرده است روش‌های جدید را در مدیریت تولید محصولات کشاورزی به‌کار گیرند. در روش‌های متداول تولید محصولات کود شیمیایی به‌طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع می‌گردد. این در حالی است که نیاز خاک در سطح مزرعه یکنواخت نیست. هدف از این تحقیق کوددهی با استفاده ...  بیشتر