با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه و ارزیابی فنی سمپاش های الکترواستاتیکی، میکرونر و پشت تراکتوری لانس دار در کنترل آفت کرم سیب

فرید امیرشقاقی؛ محمود صفری

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 376-383

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.36084

چکیده
  در تحقیق حاضر وضعیت سمپاش های پشت تراکتوری لانس‌دار در کنترل کرم سیب (Carpocasa pomonella L.) مورد ارزیابی فنی قرار گرفت و با روش‌های الکترواستاتیکی و میکرونر مقایسه گردید. تحقیق حاضر در یک باغ سیب با فواصل کاشت 6*6 متر در شهرستان ارومیه در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج در طی دو سال نشان داد که یکنواختی قطرات در روی برگ‌ها ...  بیشتر

نانوتکنولوژی (فیلم های بسته‌بندی، بیوکامپوزیت‌ها، سلول‌های خورشید)
ساخت و ارزیابی افشانک مخروطی توخالی با استفاده از نانوکامپوزیت‌های سرامیکی

فرید امیرشقاقی؛ هومن شریف نسب

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 393-402

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28409

چکیده
  افشانک‌ها مهم‌ترین و انتهایی‌ترین قسمت یک سمپاش هستند، که برای پخش مایع سم به‌صورت یکنواخت در یک دبی مشخص به‌کار می‌روند. این تحقیق به‌منظور ارتقاء کیفیت افشانک‌ها با افزودن نانو مواد در مقیاس میکرونی و نانوئی به سرامیک انجام شد. برای ساخت افشانک مخروطی توخالی از ماده سرامیکی آلومینا که با مواد شیمیایی خورنده کمترین واکنش را ...  بیشتر