با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اثر سرعت جریان هوا بر فرآیند پیش‌‌خنک‌‌کاری انار با هوای سرد اجباری در انتقال حرارت ناپایا

محمدعلی به آئین؛ اصغر محمودی؛ سید فرامرز رنجبر

دوره 8، شماره 1 ، 1397، ، صفحه 79-91

https://doi.org/10.22067/jam.v8i1.48911

چکیده
  کاهش دما در محصولات باغبانی به‌وسیله عمل پیش‌خنک‌‌کاری باعث کاهش تنفس و فعالیت میکروارگانیسم‌‌ها و افزایش کیفیت محصول می‌‌شود. استفاده از هوای فشرده برای خنک‌‌کاری محصولات زیادی از جمله محصولات نیمه‌‌گرمسیری مثل انار انجام می‎شود. به همین منظور، در پژوهش حاضر سرعت جریان هوای سرد به‌عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر ...  بیشتر

بررسی اثر وجود دیوار شمالی بر مقدار مصرف انرژی یک گلخانه یک‌طرفه‌ی شرقی- غربی

حسن قاسمی مبتکر؛ یحیی عجب شیرچی؛ سید فرامرز رنجبر؛ منصور مطلوبی

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 350-363

https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.52534

چکیده
  امروزه گلخانه‌های کشاورزی امکان تولید محصولات کشاورزی در تمام طول فصل را فراهم کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات گلخانه‌های کشاورزی به‌ویژه در مناطق سردسیر، نیاز به انرژی و هزینه‌ی زیاد برای گرمایش آن می‌باشد. انرژی خورشیدی به‌علت فراوانی، کاربرد آسان و نداشتن اثرات زیست‌محیطی یکی از بهترین منابع تجدیدپذیر برای گرمایش گلخانه‌ها ...  بیشتر

ارزیابی مدل های ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغیرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی

مرتضی تاکی؛ یحیی عجب شیرچی؛ سید فرامرز رنجبر؛ عباس روحانی؛ منصور مطلوبی

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 204-220

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.48924

چکیده
  در کشاورزی مدرن نقش گلخانه به‌عنوان ابزاری برای افزایش میزان کمیت و کیفیت محصول کشت شده، بسیار حائز اهمیت است. شرایط داخلی گلخانه معمولاً بسیار پیچیده و تابع برخی عوامل داخلی و بیرونی است که معمولاً تخمین آن ها به درستی امکان پذیر نیست. هدف از اجرای این تحقیق، تخمین دمای هوای داخلی (Ta) و دمای سقف (Tri) گلخانه ای نیمه خورشیدی با استفاده ...  بیشتر