با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی ساختاری و عملکردی یک دستگاه گرده‌پاش مخصوص نخلستان

فرید اخوان؛ سعادت کامگار؛ علی اکبر گلنشان

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 427-438

https://doi.org/10.22067/jam.v9i2.68916

چکیده
  در این پژوهش یک دستگاه گرده‌پاش برای بارورسازی نخل‌های با ارتفاع تنه‌ی 4 تا 9 متر طراحی شد. این گرده‌پاش سبک و قابل حمل شامل یک داکتدفن، کنترل‌کننده‌ی سرعت، سرووتستر و یک بوم فیبر کربن است که بدنه‌ی اصلی دستگاه در بالای بوم و کنترل‌کننده‌ی سرعت و سرووتستر و باتری در پایین بوم تعبیه شده است. به‌منظور ارزیابی میدانی، دستگاه در منطقه‌ی ...  بیشتر