با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکنولوژی‌های پس از برداشت
بررسی کارایی پلاسمای سرد بر غیر فعال سازی قارچ آسپرژیلوس نایجر و حفظ ویژگیهای کیفی انگور طی دوران پس از برداشت

علی خلج؛ ابراهیم احمدی؛ سهیلا میرزائی؛ فهیمه قائمی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.84550.1191

چکیده
  کپک سیاه حاصل از قارچ آسپرژیلوس نایجر یکی از زیانبارترین بیماریهای پس از برداشت انگور است. پلاسمای سرد در فشار اتمسفر یک روش پس از برداشت نوین با کارایی میکروبزدایی بالا در صنایع غذایی و محصولات کشاورزی میباشد. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف پلاسمای سرد در فشار اتمسفر (با مدت زمان صفر، 10، 20 و 40 ثانیه) بر نرخ پوسیدگی ...  بیشتر

اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک

احسان ولایتی؛ باقر عمادی؛ مهدی خجسته پور؛ محمد حسین سعیدی راد

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.8475

چکیده
  به منظور ارتقای سطح مکانیزاسیون در عملیات برداشت و فرآوری میوه زرشک بی دانه بعنوان یکی از محصولات بومی و اساسی استان خراسان جنوبی، برخی خواص فیزیکی آن شامل ابعاد، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، سطح رویه، جرم هزار دانه، چگالی واقعی، چگالی توده، تخلخل، ضریب اصطکاک استاتیک و زوایای استقرار مورد تحقیق قرار گرفت. مطالعه این خواص تحت تاثیر ...  بیشتر