با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه

محمدجواد محمودی؛ محسن آزادبخت

دوره 11، شماره 1 ، 1400، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v11i1.85595

چکیده
  امروزه خواص دی‌الکتریک محصولات غذایی و بیولوژیکی به پارامتری ارزشمند در مهندسی مواد غذایی و فناوری تبدیل شده است که محدوده طیفی فوق‌العاده‌ای از 6-10 تا 1012 هرتز را پوشش می‌دهد. در این تحقیق ابتدا تعداد 27 گلابی کاملاً سالم به‌وسیله آزمون غیرمخرب سی‌تی اسکن انتخاب و سپس تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و دینامیکی قرار گرفتند و انبارداری ...  بیشتر

2. کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی

رسول معمار دستجردی؛ سعید مینایی؛ محمد هادی خوش تقاضا

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 324-334

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v4i2.27930

چکیده
  تکنیک های فراصوتی به آن سرعتی که برای بررسی کیفیت مواد غذایی، به کار گرفته شده، در تعیین کیفیت میوه ها گسترش نیافته است. در این تحقیق برای کیفیت سنجی میوه ی گلابی رقم شاه میوه از سامانه فراصوتی استفاده شد که بخش‌های اصلی آن عبارت بودند از تپ‌ساز/ تپ‌گیر، تراگذرهای فرستنده و گیرنده دارای هورن نمایی (kHz 75)، برنامه‌ی کنترل، رایانه، و ...  بیشتر

3. طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به‌منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی

رسول معمار دستجردی؛ سعید مینایی؛ محمد هادی خوش تقاضا

دوره 2، شماره 2 ، 1391

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v2i2.15091

چکیده
  آزمون فراصوتی یکی از روش هایی است که از آن می توان برای ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی استفاده کرد. تراگذر های مورد استفاده در آزمون های غیر مخرب فراصوتی، صنعتی هستند و از آنجایی که محصولات کشاورزی تضعیف کننده ی شدید امواج فراصوتی می باشند، نمی توان از این تراگذر ها در کشاورزی استفاده کرد و باید تغییراتی در آن‌ها ایجاد نمود. این کار ...  بیشتر