با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
مدل سازی سامانه کنترل ارتفاع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

علیرضا تهور؛ شاهین حیدری؛ پویا زرین چنگ

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 350-361

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.45162

چکیده
  سامانه های ابزار دقیق و خودکار در ماشین آلات کشاورزی، میدانی و عمرانی به شکل فزآینده موجب افزایش بهره وری، دقت و توسعه کاربردی گردیده است. دستگاه کنترل ارتفاع جهت اندازه گیری ارتفاع نمونه های مختلف، از بخش های مکانیکی شامل مجموعه محرکه تسمه نقاله، بدنه اصلی، موتور الکتریکی، مبدل و بخش الکترونیکی شامل حسگر فراصوت فرستنده و گیرنده ...  بیشتر

تشخیص ارقام شلتوک، برنج قهوه ای و سفید براساس ویژگی های بافتی تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

ایمان گلپور؛ جعفر امیری پریان؛ رضا امیری چایجان؛ جواد خزائی

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 73-81

https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.21550

چکیده
  شناسایی ارقام برنج در کشاورزی مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است. ویژگی های بافتی از میان عوامل مختلف می تواند برای شناسایی ارقام برنج استفاده شود. پردازش تصاویر دیجیتال به‌عنوان روشی جدید می‌تواند برای استخراج ویژگی‌های بافت به‌کار برده شود. هدف از این پژوهش شناسایی ارقام برنج با استفاده از ویژگی های بافت تصویر به‌کمک پردازش تصویر ...  بیشتر