با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اثر سرعت جریان هوا بر فرآیند پیش‌‌خنک‌‌کاری انار با هوای سرد اجباری در انتقال حرارت ناپایا

محمدعلی به آئین؛ اصغر محمودی؛ سید فرامرز رنجبر

دوره 8، شماره 1 ، 1397، ، صفحه 79-91

https://doi.org/10.22067/jam.v8i1.48911

چکیده
  کاهش دما در محصولات باغبانی به‌وسیله عمل پیش‌خنک‌‌کاری باعث کاهش تنفس و فعالیت میکروارگانیسم‌‌ها و افزایش کیفیت محصول می‌‌شود. استفاده از هوای فشرده برای خنک‌‌کاری محصولات زیادی از جمله محصولات نیمه‌‌گرمسیری مثل انار انجام می‎شود. به همین منظور، در پژوهش حاضر سرعت جریان هوای سرد به‌عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر ...  بیشتر