با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
ارزیابی جریان رودخانه ها به منظور تخمین توان و انرژی آبی جنبشی نظری با بهره گیری از هندسه هیدرولیک

مهران صادقی دلوئی؛ رضا علیمردانی؛ حسین موسی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.82429.1166

چکیده
  توربین‎های آبی‎جنبشی با قرارگیری درون رودخانه و بدون نیاز به ساخت سد یا بند آبگیر قادر به استحصال انرژی جنبشی آب و تولید برق هستند. یکی از موضوعاتی که در به‎کارگیری این فناوری بسیار حائز اهمیت است موضوع پتانسیل‎سنجی و تخمین توان و انرژی نظری به منظور انتخاب مناطق مستعد نصب چنین تجهیزاتی است. از بین روش‎های متنوع پتانسیل‎سنجی، ...  بیشتر