با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی سامانه‌های کشاورزی (گلخانه، پرورش ماهی، تولید قارچ)
بررسی اقتصادی پیامدهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه: مطالعه موردی آب انار

لیلا بهروزنیا؛ مهدی خجسته پور؛ هما حسین‌زاده بندبافها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.82678.1170

چکیده
  بارهای زیست‌محیطی ناشی از تولید و خدمات مختلف به‌نوبه خود منجر به بروز هزینه‌هایی می‌شوند که اگرچه در حسابداری‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرند، به جامعه تحمیل شده و اصول توسعه پایدار در تولید و خدمات را به چالش می کشند. با توجه به این حقیقت، هدف از پژوهش حاضر بررسی هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از بارهای زیست‌محیطی در چرخه زندگی تولید ...  بیشتر