با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

طراحی، ساخت و ترویج ادوات گوناگون در رابطه با مراحل مختلف کشاورزی در ایران از مسئولیت‏های مهم مهندسین ماشین‏های کشاورزی است. در بسیاری از محصولات ردیفی یکی از مراحل مهم داشت، تنک‏ کردن می‏باشد. هدف از این تحقیق طراحی و ساخت دستگاه تنک‏کن محصولات ردیفی است که با بهره ‏گیری از سیستم انتقال توان نیوماتیکی به‏ طور تصادفی حذف بوته‏ ها را انجام دهد. حذف بوته ‏ها، با استفاده از اعمال نیرو توسط یک بازو و تیغه متصل به آن به‏ صورت حرکت آونگی یا حرکت رفت و برگشتی، انجام می‏ شود. بازو و تیغه متصل به آن توسط یک سیلندر به حرکت درمی‏ آید. سیستم کنترل توسط مداری متشکل از رله ‏ها و تایمر انجام می‏ شود. سیلندر نیوماتیکی با اتصال به یک شیر سولونوئیدی؛ فرمان حرکت و حذف بوته ‏ها را؛ توسط تیغه متصل به بازو، از سیستم کنترل الکتریکی دریافت می‏ کند. دستگاه پس از ساخت، مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت. در مجموع 9 آزمون در یک سطح سرعت و در سه سطح تراکم با استفاده از بوته های مصنوعی انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان می‏ دهد که تراکم در حد مطلوب بهترین نتیجه را در تیمارهای مختلف دارد. وقتی فاصله بین بوته ها زیاد است، نتیجه تنک کاری مطلوب نیست. سایر موارد مؤثر بر عملکرد سیستم موجود عبارتند از: خاصیت تنظیم حساسیت حسگر، که می‏توان تا حدی برای تشخیص بوته های ضعیف از قوی، بر اساس اندازه برگ ها، استفاده کرد. چون بوته ها در یک زمان یکسان و با یک الگوی مشخص کاشته شده اند، احتمالاً بیشتر بوته ها، تا حدی اندازه یکسان دارند. عملکرد تنک کن، تابعی از خصوصیات بوته شامل شکل آن، آرایش و مرحله رشد در زمان تنک کاری و کارایی کنترل علف هرز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image