با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقاله پژوهشی
اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک

احسان ولایتی؛ باقر عمادی؛ مهدی خجسته پور؛ محمد حسین سعیدی راد

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.8475

چکیده
  به منظور ارتقای سطح مکانیزاسیون در عملیات برداشت و فرآوری میوه زرشک بی دانه بعنوان یکی از محصولات بومی و اساسی استان خراسان جنوبی، برخی خواص فیزیکی آن شامل ابعاد، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، سطح رویه، جرم هزار دانه، چگالی واقعی، چگالی توده، تخلخل، ضریب اصطکاک استاتیک و زوایای استقرار مورد تحقیق قرار گرفت. مطالعه این خواص تحت تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه‌ای به منظور ارائه راهکارهای لازم کاهش تلفات

محمدرضا مستوفی سرکاری

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10073

چکیده
  برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می‌گردد. اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می‌توان آن‌را در حد قابل قبولی کنترل نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S396.2) مقدار افت در قسمت‌های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهائی به منظور کاهش افت ها و تلفات ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار

مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10074

چکیده
  مدیریت مزرعه بدون بهره گیری از روش های نوین مدیریتی موفقیت های لازم را به دست نخواهد آورد. یکی از روش های نوین مدیریتی روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) می باشد. FMEA روشی جدید برای تحلیل قابلیت اطمینان در طراحی، تولید یا به کارگیری فرایندهای مختلف می باشد. این روش با شناسایی علل ایجاد خطا قبل از وقوع و ارائه راه حل های مناسب و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی و ساخت
ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت

جلال برادران مطیع؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ امیر لکزیان

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10075

چکیده
  موضوع شوری خاک یکی از معضلات افزایش بهره وری کشاورزی می‌باشد که بایستی با تدبیر و مدیریت صحیح علمی مهار گردد. یکی از راه‌های شناسایی مناطق شور، تهیه نقشه هدایت الکتریکی مزارع می‌باشد. در این تحقیق یک نمونه دستگاه اندازه گیری در حین حرکت هدایت الکتریکی ظاهری خاک طراحی، ساخته و سپس نقشه هدایت الکتریکی مزرعه ای توسط آن تهیه شد. این دستگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل کاری تیغه‌های روتوتیلر درعملیات خاک ورزی باغات و شالیزارها

رضا طباطبایی کلور؛ غفار کیانی

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10076

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از روتوتیلرها در باغات و مزارع کوچک بویژه در مناطق شمالی کشور گسترش پیدا کرده است. در این طرح، عملکرد یک دستگاه روتوتیلر چند منظوره مورد تحلیل و ارزیابی مزرعه‌ای قرار گرفت. پارامترهای اصلی اجزای کاری مانند سرعت پیشروی ماشین و سرعت دورانی تیغه‌ها و تاثیر آن‌ها بر کیفیت عملیات خاک ورزی مورد تحلیل نظری و عملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انتخاب تراکتور مناسب بر مبنای تصمیم گیری چند معیاری

محمدباقر لک؛ علی محمد برقعی

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10077

چکیده
  هدف از مکانیزاسیون کشاورزی بیشینه کردن بهره وری است. با هدف مند کردن یارانه ها از یک سو و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر، انتخاب فنّاوری مناسب اهمیت بیشتری خواهد داشت. رشد کشاورزی منوط به مکانیزاسیون صحیح است و انتخاب تراکتور مناسب یکی از ارکان پیاده‌سازی مکانیزاسیون می باشد. در این مقاله معیارهای انتخاب یک تراکتور ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مطالعه شاخص‌های مکانیزاسیون در کشاورزی خرده مالک استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای مناسب

محمد حسین سعیدی راد؛ سید عبداله پرهیزگار

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10079

چکیده
  بخش عمده ای از کشاورزی ایران و به ویژه استان خراسان بصورت خرده مالک بوده و این کشاورزان اغلب دارای قطعاتی کمتر از یک هکتار می‌باشند. به منظور بررسی وضعیت مکانیزاسیون اراضی کوچک (دو هکتار و کمتر) استان خراسان رضوی در سال زراعی 1388-1387 سه منطقه استان که دارای کشاورزی خرده مالک هستند شناسایی شدند. برای جمع آوری اطلاعات مبنا و میدانی در تعیین ...  بیشتر