با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان

حسین وکیلی؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ مازیار چنگیزیان

دوره 10، شماره 2 ، 1399، ، صفحه 361-373

https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.77393

چکیده
  صنعت طیور یکی از بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین صنایع موجود در کشور است و بررسی میزان انرژی مصرفی در مرغداری‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در پرورش مرغ می‌باشد. تحقیق حاضر به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان در سال 1396 انجام گرفت. ابتدا با طراحی پرسشنامه و قرار دادن آن در اختیار مرغداران شهرهای ...  بیشتر