با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
امکان‌سنجی پایش عملکرد یک کارنده‌ی اصلاح شده در سیستم کشاورزی حفاظتی با استفاده از تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین

زهرا کاوسی؛ محمد حسین رئوفت

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 23-35

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71498

چکیده
  در این مقاله، عملکرد یک کارنده کشت مستقیم ذرت در زمین پوشیده از بقایای گندم (سه سطح پوشش بقایای 30، 45 و60 درصد، دو طرح کاشت روی پشته و داخل جوی، سرعت کاشت 4 و 8 کیلومتر بر ساعت) از طریق مشاهدات زمینی و هوایی ارزیابی شد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی تصاویر گرفته شده توسط پرنده‌ی بدون سرنشین برای تشخیص فواصل بین بوته‌های ذرت و در نتیجه ...  بیشتر

طراحی و ساخت
ساخت و ارزیابی مزرعه ای ماشین کشت مخلوط ذرت و لوبیا

علیرضا مندنی؛ سید حسین کار پرورفرد

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 283-297

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.40405

چکیده
  در بسیاری از نقاط جهان، کشت مخلوط به دلیل استفاده حداکثری از منابع محیطی و حاصلخیزی خاک بر تک کشتی برتری دارد. یکی از مشکلات اساسی این نوع زراعت، نبود ماشین مناسب جهت عملیات کاشت می باشد. در پژوهش حاضر به‌منظور کاشت همزمان ذرت و لوبیا با نسبت های دقیق و الگوهای کاشت مختلف، ماشین کشت مخلوط نیوماتیکی ساخته شد. این ماشین در پنج سطح فاصله ...  بیشتر